C2 Freitag      
C2 Freitag Freitag 20:00 - 20:50 Uhr 1 Pers. Probestunde buchen
C2 Montag      
C2 Montag Montag 19:30 - 20:20 Uhr 3 Pers. Probestunde buchen